Αστρολογία & Πλανήτες

Η Αστρολογία ασχολείται με την μελέτη των πλανητών και την θέση τους στο ηλιακό μας σύστημα.

Οι πλανήτες στο ηλιακό σύστημα μας είναι ο ήλιος Σελήνη ,ο Ερμής ο Άρης η Αφροδίτη, και οι θεωρούνται εσωτερικοί πλανήτες. Ο Δίας, ο Κρόνος , ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτων θεωρούνται οι εξωτερικοί πλανήτες

Στην Αστρολογία κάθε πλανήτης εκφράζει μία δύναμη ή μια αρχή, η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη δράση ή τον τρόπο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κάθε ένας πλανήτης έχει ξεχωριστές ιδιότητες και είναι υπεύθυνος για συγκεκριμένες διευθετήσεις. Η έκφραση των ιδιοτήτων τους ενεργοποιείται ανάλογα με το ζώδιο, τον οίκο που βρίσκονται και τις όψεις-γωνίες που σχηματίζουν οι πλανήτες μεταξύ τους. Όταν ρωτάμε ''τι ζώδιο είσαι;'',εννοούμε σε ποιο ζώδιο βρισκόταν ο ήλιος την στιγμή που γεννήθηκες. Οι πλανήτες ανάλογα με το ζώδιο που βρίσκονται είναι σε κυριαρχία, έξαρση ( θεωρούνται ευνοϊκές θέσεις για την έκφραση της ενέργειας τους), αδυναμία και πτώση (θεωρούνται δυσμενείς θέσεις για την έκφραση της ενέργειας τους). Αστρολογικά υπάρχει συγκεκριμένη μια αντιστοιχία των πλανητών με τους οίκους και τα ζώδια. Ο κυβερνήτης πλανήτης κάθε ζωδίου δίνει τα χαρακτηριστικά του σε αυτό. Ως γνωστό οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο με διαφορετικές ταχύτητες και ο ακριβής χρόνος τους υπολογίζεται στην Αστρολογία για να καταστρώσουμε τον αστρολογικό χάρτη. Οι γρήγοροι πλανήτες είναι οι κοντινοί στον ήλιο και ονομάζονται εσωτερικοί πλανήτες, ενώ αργοί είναι οι μακρινοί και ονομάζονται εξωτερικοί πλανήτες. Πρέπει να γνωρίζουμε το χάρτη του ωροσκοπίου με όλους τους πλανήτες, αν θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα του χαρακτήρα ή ή των προβλέψεων.

Ήλιος

κυριαρχία : Λέων

έξαρση : Κριός αδυναμία: Υδροχόος

πτώση : Ζυγός

 • Διάμετρος=1.392.000χμ

 • Περίοδος περιφοράς 27 ημέρες

 • Χρόνος παραμονής σε κάθε ζώδιο 27 μέρες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο ήλιος ευθύνεται για την ζωή, την συνείδηση, την ζωτικότητα,την έκφραση,την ρύθμιση,την ατομικότητα και την δημιουργικότητα.

Σελήνη

κυριαρχία:Καρκίνο

έξαρση :Ταύρος

αδυναμία:Αιγόκερως

πτώση :Σκορπιός

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σελήνη επιδρά στις καθημερινές διαθέσεις μας, την ευαισθησία και τις συναισθηματικές μας ανάγκες . Συνδέεται με το υποσυνείδητο, την μητρότητα, την μνήμη, ,το συναίσθημα, την οικογένεια, τις γυναίκες.

 • Διάμετρος = 4.868 χμ
 • Περίοδος περιφοράς 27,5 ημέρες
 • ανά χρόνο = 4680 μοίρες
 • Απόσταση από τη γη = 4.650km
 • Χρόνος παραμονής σε κάθε ζώδιο =2,5 ημέρες περίπου.

Αφροδίτη

κυριαρχία:Ταύρος, Ζυγός

έξαρση :Ιχθείς αδυναμία :Κριός

πτώση: Παρθένος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Αφροδίτη ευθύνεται για την αγάπη,την συνεργασία,τον γάμο,τις σχέσεις , αρμονία, τέχνη .

 • Διάμετρος=12.112 χμ

 • Περίοδος περιφοράς 225 ημέρες

 • Χρόνος παραμονής σε κάθε ζώδιο= 3 εβδομάδες, ανάδρομος 1,5 μήνες τον χρόνο.

Ερμής

κυριαρχία:Δίδυμοι , Παρθένος έξαρση:Παρθένος αδυναμία:Τοξότης πτώση:Ιχθείς

 • Διάμετρος=4.868 χμ
 • Περίοδος περιφοράς 88 ημέρες
 • ανά χρόνο=1490 μοίρες
 • Χρόνος παραμονής, σε κάθε ζώδιο από 7 ημέρες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Ερμής ευθύνεται για την επικοινωνία, το μυαλό,την πνευματικότητα,την έκφραση, τις σκέψεις, την μελέτη, τις μεταφορές,τις συγκοινωνίες.

στην αρχή

Άρης

κυριαρχία : Κριός

έξαρση:Αιγόκερω

αδυναμία : Ζυγός

πτώση :Καρκίνος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Άρης ευθύνεται για την δράση, την ενεργητικότητα, τν σεξουαλικότητα,την επιτάχυνση, την επιθετικότητα την ορμή.

 • Διάμετρος=6.787 χμ
 • Περίοδος περιφοράς 687 μέρες
 • Ανά χρόνο=191 μοίρες
 • Χρόνος παραμονής σε κάθε ζώδιο= 2 μήνες περίπου, ανάδρομος για 1,5 μήνα τον χρόνο.
Δίας

κυριαρχία: Τοξότης αδυναμία: Δίδυμοι

πτώση :Αιγόκερως έξαρση : Καρκίνος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Δίας ευθύνεται για την εξέλιξη,την πρόοδο,την επέκταση, την επιτυχία,την τύχη, την αισιοδοξία, τα μεγάλα ταξίδια ,τις σπουδές, την θρησκεία.

 • Διάμετρος=143.200 χμ
 • Περίοδος περιφοράς 11,86 χρόνια
 • ανά χρόνο=30 μοίρες
 • Χρόνος παραμονής σε κάθε ζώδιο ένα χρόνο, ανάδρομος 1,5 μήνες τον χρόνο.

στην αρχή

Κρόνος

κυριαρχία: Αιγόκερως

έξαρση: Ζυγό αδυναμία : Καρκίνος πτώση : Κριός

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Κρόνος ευθύνεται για τον χρόνο, την εμπειρία, την ωριμότητα,την διδασκαλία, καρτερικότητα, τις δυσκολίες και τα εμπόδια.

 • Διάμετρος=120.000 χμ
 • Ταχύτητα ανά χρόνο =12 μοίρες
 • 1 περιστροφή 29,5 χρόνια
 • Χρόνος παραμονής σε κάθε ζώδιο 2,5 χρόνια περίπου, ανάδρομος 4,5 μήνες τον χρόνο.

Ποσειδώνας

κυριαρχία : Ιχθείς

έξαρση : Λέοντα

αδυναμία : Παρθένος

πτώση : Υδροχόος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Ποσειδώνας ευθύνεται για τα ιδανικά, την εξιδανίκευση, τον ιδεαλισμό,τα όνειρα,την εξαπάτηση,την φαντασία.

 • Διάμετρος=49.500 km
 • Τ αχύτητα περιφοράς 164,8 χρόνια
 • Χρόνος παραμονής σε κάθε ζώδιο 14 χρόνια, ανάδρομος 1,5 μήνες τον χρόνο.

Πλούτων

κυριαρχία: Σκορπιός

έξαρση: Καρκίνος

αδυναμία: Ταύρος

πτώση: Αιγόκερως

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πλούτων ευθύνεται για την μεταμόρφωση, την μεταρρύθμιση, την αναγέννηση μέσω καταστροφής του παλαιού ,τον πυρήνα, τον θάνατο.

 • Διάμετρος=2.285 km

 • Περίοδος περιφοράς 248 χρόνια

 • Χρόνος παραμονής σε κάθε ζώδιο 10-30 χρόνια, ανάδρομος 1,5 μήνες τον χρόνο.

Ουρανός

κυριαρχία: Υδροχόοs

έξαρση :Σκορπιός

αδυναμία : Λέων

πτώση : Ταύρος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Ουρανός ευθύνεται για τις αλλαγές, για την αναθεώρηση, την αμφισβήτηση, την επανάσταση, την εφεύρεση, την ανεξαρτησία.

 • Διάμετρος=51.800 km
 • Περίοδος περιφοράς 84 χρόνια

 • Χρόνος παραμονής σε κάθε ζώδιο 7 χρόνια, ανάδρομος 5 μήνες τον χρόνο.

στην αρχή